Meja - förening för kvinnohistoria och genusforskning

 

 

 

Nätverk för kvinnohistoria och genusforskning

 

Verksamhetsberättelse i kalendarisk ordning

 

050508 Catarina L och Gunilla NE planerar för upprop

050616 Första mötet på Föreningsarkivet, 6 pers

050914 Andra mötet på Dalwinnies, 7 pers

051027 Tredje mötet på Föreningsarkivet, 5 pers

 

060112 Fjärde mötet på Rädda Barnen, 9 pers

060208 Möte på Sinnenas Café, för detaljplanering inför Ulrika Knutsons

föreläsning, 4 pers

060221 Lunchmöte avstämning inför Ulrikas besök, 3 pers

060314 Publik föreläsning på Biblioteket med Ulrika Knutsson, fullsatt och mer

därtill

060404 Möte på arkivet, planering verksamhet, 12 pers

060504 Kvinnohistoria, del I, arkivet, föreläsare Catarina L och Karin T-F, 17 pers

060529 Kvinnohistoria, del II, arkivet, föreläsare Catarina L och Karin T-F, 17

pers

060830 Stadsvandring med ”kvinnoögon”, Gunilla NE leder, 17 pers

061109 Personforskning, Eva E och Catarina L, arkivet, 14 pers

 

070118 Möte på MIUN, Viveca Asproth presenterar sitt arbete,

verksamhetsplanering, 9 pers

070213 Människoöden ur domböckerna, Sonja H o Ingegerd R berättar, lokal

Rädda Barnen, 10 p

070319 Personhistorisk forskning, Catarina Lundström, arkivet, 12 pers

070528 Bildande av ideella föreningen Meja

 

Sexton möten och aktiviteter har genomförts under loppet av två år.

Ett presentationsblad tillverkades för att spridas vid bl a Ulrika Knutssons besök.

Listan över intresserade har stadigt växt och upptar nu drygt 40 personer.

Träffarna har rapporterats som studiecirkel till Sensus.

Vid ett flertal studiekvällar och möten har deltagarna betalat 40 kr/pers för material och fika.

Behållning av detta uppgår per 28 maj 2007 till 2.120 kr.

 

20070528 / Gunilla Nilsson Edler

 

Mejas studiecirklar 2008

– Kvinnliga författare med anknytning till Jämtlands län

 

Meja har under 2008 genomfört två studiecirklar, en under våren och en under hösten, med tema kvinnliga författare med anknytning till Jämtlands län. Här följer en sammanställning av den litteratur vi läst samt det upplägg vi haft på träffarna. Vi som deltagit i cirkeln har varit fem medlemmar och vi vill genom detta underlätta att starta en ny cirkel på samma tema, för dem som vill.

 

Upplägg av de två cirkelträffarna 2008

* Vi har haft en samordnare som kallat till och påmint om träffarna, skrivit små program inför de flesta träffarna och hållit kontakten med studieförbundet Vuxenskolan.

* Vi har träffats fyra gånger per studiecirkel.

* Vi har berättat för varandra om de böcker vi läst och framför allt uppmärksammat tre saker; kvinnoporträtten, synliga/återkommande teman samt något som berört oss särskilt. Vi har också reflekterat över författarnas eget liv i förhållande till sina verk.

* De deltagare som önskat och kunnat har tagit med sig något om författarnas liv och verk inför träffarna att dela med sig av, t ex artiklar, kassettband med intervju, personporträtt (vissa artiklar finns att kopiera för den som är intresserad, främst från vårens studiecirkel).

* Vi har i slutet av varje träff bestämt vad vi ska läsa till nästa gång. Vi har ofta valt att läsa minst en bok som är gemensam, men ofta har vi läst fler än en bok och kunnat delge varandra innehåll och upplevelser av olika böcker.

* Vi har vid ett tillfälle per studiecirkel inbjudit någon speciell person som kunnat ge lite extra kring de teman vi läst.

* Vi har turats om att fixa fika.

* Träffarna har pågått i ca 3 studiecirkeltimmar (3 X 45 min).

 

Studiecirkel våren

”Kvinnliga författare från förr med anknytning till Jämtlands län”

Träff 1: Planering av studiecirkelns innehåll och upplägg där alla bidrog.

Träff 2: Böcker av Hildegard Löfbladh: ”Ur dunklet” (1918), ”Herr Olovs hustru” (1920), ”Lisken Kruskopps hämnd” (1927), ”Han smider för byn” (1941).

Träff 3: Böcker av Gustava Svanström: ”Järn, trä och hjärtan” (1930), ”Ringar på vattnet” (1933), ”Vildmark”, ”Drömmen om morgonstjärnan”, ”Segraren”.

Träff 4: Böcker av Stina Backman Jämte: Hennes trilogi med ”Sagan om Stjärntorpet” (1946), ”Vid fjällbäckens källa” (1948) och ”Silverstjärnan” (1950).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustava Svanström Hildegard Löfbladh

 

Studiecirkel hösten

”Kvinnliga moderna författare med anknytning till Jämtlands län”

Träff 1: Eva Swedenmark och Annica Wennströms romansvit och trilogi om familjen La Stella i Östersund; ”Smultron och svek”, ”Vinbär och vemod”, ”Hallon och hat”.

Träff 2: Ing-Marie Erikssons bok ”Märit” alternativt ”Märit/Upplysningen”,

Träff 3: Fortsatt läsning av Ing-Marie Eriksson: ”Märit”, ”Porträttet”, ”Förföraren”, ”Upplysningen” m fl.

Träff 4: Kerstin Ekmans trilogi Vargskinnet, främst den första boken ”Guds barmhärtighet”.

 

Förslag från cirkeldeltagarna att själva ta vidare eller föra vidare i föreningen Meja:

•Forska om mysteriet kring Lorden McClure i Stina Backman Jämtes trilogi.

•Levandegöra olika bygder i länet genom de kvinnor och platser som beskrivs i de böcker vi läst, framför allt i de äldre böckerna.

•Lägga in författarna i vår databas och kanske försöka forska lite mer om deras liv.

•Forska fram recensioner om de författares verk som lästs.

 

Förslag på studiecirkel som ännu ej genomförts i Meja:

”Om kvinnors liv i Jämtlands län”

Att läsa och diskutera böcker och häften som skrivits om kvinnor med anknytning till länet, t ex: ”Kära Mor”, ”Hildegard Löfbladh författare och fotograf”, ”Boken om Malin”, ”Landshövdingefruarna”, ”Nils Larssons hustru”, ”Livstycken”.

 

Med vänlig hälsning

”Cirkelsamordnare” kvinnliga författare 2008 – Marie Forsberg

 

 

Skrivarcirkel

 

 

Copyright © Meja 2012