Meja - förening för kvinnohistoria och genusforskning

 

 

I databasen Kvinnoporträtt kommer vi att lägga in fakta, levnadsbeskrivningar och berättelser om kvinnor med anknytnning till Jämtland.

Databasen är under utarbetande. Vi lägger in databasen på hemsidan så fort den är färdig att börja användas.

Du kan redan nu skicka in ifyllda blanketter på de kvinnor som du vill ha med i databasen.

 

 

Copyright © Meja 2012