Meja - förening för kvinnohistoria och genusforskning

 

 

Länkar till sidor om kvinnor och genusforskning.

 

Nationella sekreteriatet för genusforskning

 

DEA - föreningen för kvinnohistoriskt museum

 

Museum Anna Nordlander

 

HILMA - nätverk för genusforskning (Finland)

 

 

Kvinnohistoriskt museum i Umeå

Ny webbportal för jämställdhetsfrågor i EU

EIGE´s Resource & Documentation Centre, Länk: http://eige.europa.eu/content/rdc

Nu lanseras en webbportal för jämställdhetsfrågor inom Europeiska unionen. Webbportalen är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan European Institute for Gender Equality, EIGE, och fem europeiska bibliotek och dokumentationscentra. KvinnSam - Nationellt bibliotek för genusforskning vid Göteborgs universitetsbibliotek är en av deltagarna i projektet.

En betydande del av webbportalen är E-library, som innehåller mer än 240 000 policydokument, böcker, rapporter och artiklar inom sex olika ämnesområden, bland annat Könsrelaterat våld, Genus och media samt Män och jämställdhet. I E-library söker man samtidigt i sex olika bibliotekskataloger, på flera olika språk, till exempel engelska, franska, tyska, svenska och finska.

KvinnSam har en av Europas största samlingar av litteratur om genus och jämställdhet och har därigenom bidragit till en stor del av innehållet i E-library,

E-library kommer successivt att utvidgas och omfatta fler ämnesområden, närmast följer Genus och ekonomi.

De som utöver KvinnSam deltagit i samarbetet är Amazone - Resurscentrum för jämställdhet mellan kvinnor och män i Bryssel, Atria - Institutet för jämställdhet och kvinnorshistoria i Amsterdam, Cid-femmes et genre - Informations- och dokumentationscenterför kvinno- och genusfrågor iLuxemburg samt Genderbibliothekk - Centrum förtvärvetenskapliga genusstudier vid Humboldt-Universität i Berlin.

Webbportalen riktar sig framförallt till forskare, beslutsfattare och journalister för att utgöra ett stöd i frågor som rör jämställdhet. Portalen ska också bidra till kunskapsutbyte och till att skapa diskussion kring viktiga frågor om jämställdhet. I samband med lanseringen av webbportalen öppnar EIGE ett Resource & Documentation Centre, i Vilnius. EIGE planerar att involvera fler partners i samarbetet, på tur står KVINFO – centrum för kunskap, information och forskning om kön, i Köpenhamn.

Författare, artiklar och böcker om Nordisk Kvinnolitteraturhistoria under 1000 år.

 

Copyright © Meja 2012