Meja - Förening för kvinnohistoria och genusforskning

 

 

 

Genuslitteratur

 

Nordisk kvinnolitteraturhistoria, 816 författare under 1000 år.

 

 

Ett urval av litteratur om kvinnor och av kvinnor.

 

Författare/redaktör

Titel

Tryckår

ISBN

 

"Gråt inte kämpa!" : 10 år med kvinnorörelsen (artiklar ur Kvinnobulletinen)

Stockholm, 1982

91-7638-037-8

 

Kvinnobilder/ utgiven av Grupp 8, Svenska kvinnors vänsterförbund, Ordfront (Förstamajboken ; 1975)

Stockholm, 1975

91-7324-020-6

 

Kvinnor för fred : tidskrift utgiven av IKFF

Stockholm, 1982-

-

 

Nio kvinnor - nio liv

Stockholm, 1977

91-518-1135-9

 

Tidningen Ottar nr 1-1981, Tema: Fria fantasier : om mäns och kvinnors sexuella dagdrömmar

Stockholm, 1981

91-518-1480-3

 

Våra kroppar, våra jag : en bok om kvinnor av kvinnor

Stockholm, 1975 och 1980

91-7021-084-5

91-7021-333-X

Agrell, Wilhelm och

Bergom-Larsson, Maria

Rusta för fred : kvinnor och fredskamp

Stockholm, 1979

91-7021-278-3

Ahlmark-Michanek, Kristina

Jungfrutro och dubbelmoral

Stockholm, 1962

-

Alfven, Inger

Städpatrullen : dotter till en dotter

Stockholm, 1976, 1977 och 2012

91-0-040734-8

91-7448-020-0

978-91-0-100194-9

978-91-0-013044-2

Andersen, Vita

Håll käften och var söt

Flera utgåvor 1979-1985

91-7458-208-9

Andersson, Irene

Kvinnor mot krig : aktioner och nätverk för fred 1914-1940

Lund, 2001

91-628-4901-8

Armbruster, Ursula...

Kvinnor i alla länder

Stockholm, 1974

91-7021-057-8

Askegård, Josephine, Bosdotter, Kjersti och Misgeld, Klaus

Kvinnor tar plats : arbetsmarknad och indudtriarbete på 1900-talet

Stockholm, 2002

91-973690-5-5

Axelsson, Gun

Drömmen om ett liv

Stockholm, 1978, 1984 och 1996

91-0-043523-6

91-7642-186-4

91-7448-908-9

Backberger, Barbro

Det förkrymta kvinnoidealet

Stockholm, 1966 och 2003

91-85011-02-9

Backberger, Barbro

Inga träd växer in i himlen

Göteborg, 1977

91-528-0211-6

Backlund, Berith och

Sjödahl Hayman, Anna

Kvinnohistoria i Sverige

Göteborg, 2011

e-bok, fulltext

Barreno, Maria Isabel, Horta, Teresa och Velho da Costa, Maria

De tre Mariornas bok : nya potugisiska brev

Stockholm, 1976

91-37-05973-4

Beauvoir, Simone de

Det andra könet

Stockholm, 1973

Finns i många senare upplagor

-

Bergström, Kerstin

Parkeringsplatsen : prosaberättelse

Rollen : prosaberättelse

Resan : prosaberättelse

Stockholm, 1976, 1977, 1978

91-37-06218-2

 

91-37-06793-1

Björkenlid, Bengt

Kvinnokrav i manssamhälle : rösträttskvinnorna och deras metoder som opinionsbildare och påtryckargrupp i Sverige 1902-21

Uppsala, 1982

-

Björkhem, Barbro mfl

Rätt att rösta

Stockholm, 2002

-

Boethius, Maria-Pia

Skylla sig själv : en bok om våldtäkt

Stockholm, 1976 och 1981 (omarb)

91-38-03019-5

91-38-06054-X

Bohlin, Anna

Röstens anatomi : läsningar av politik i Elin Wägners Silverforsen, Selma Lagerlöfs Löwensköldstrilogi och Klara Johanssons Tidevarvskåserier

Umeå, 2008

978-91-7327-078-6

Bohman, Rut

Vi kvinnor i fredskampen

Stockholm, 1989

91-7868-175-8

Bokholm, Sif

I otakt med tiden : om rösträttsmotstånd, antipacifism och nazism bland svenska kvinnor

Stockholm, 2008

91-7353-209-6

Borberg, Jytte

Eline Bessers lärotid : det bästa och det värsta

Göteborg, 1978

91-7062-431-3

Brantenberg, Gerd

Egalias döttrar

Flera utgåvor 1978-200

91-518-1199-5

Broyelle, Claudie

Halva himlen : om kvinnan i dagens Kina

Stockholm, 1976

91-7021-120-5

Brøgger, Susanne

Fräls oss från kärleken

Stockholm, 1978

91-46-12138-2

Bäckman, Anna-Lisa

Fia i folkhemmet

Fia med manifestet

Stockholm, 1974 och 1977

Stockholm, 1975 och 1977

91-504-0385-0

91-7310-053-6

91-504-0390-7

91-504-0637-X

Carls, Lina

Våp eller nucka? : kvinnors högre studier och genusdiskursen 1930-1970

Lund, 2004

91-89116-65-8

Carlsson, Christina

Kvinnosyn och kvinnopolitik : en studie av svensk socialdemokrati 1880-1910

Lund, 1986

91-7924-013-5

Carpenter, Ruth

Allt din mamma borde ha lärt dig

Sundbyberg 2006

91-552-3359-7

Casparsson, Anne, Ingelstam, Margareta, Tötterman Andorff, Petra

Fredsagent 1325 : kvinnor i fredens tjänst

Stockholm, 2006

91-526-4729-3

Clayhills, Harriet

Kvinnohistorisk uppslagsbok

Stockholm, 1991

91-29-61587-9

Clod, Bente

Uppbrott

Stockholm, 1978, 1979 och 1983

91-518-1184-7

91-518-1282-7

91-7448-233-5

Du Rietz

Svenskornas företagsamma historia

Stockholm, 2009

978-91-7566-710-2

Einhorn, Lena

Siri (om Siri von Essen)

Stockholm, 2011

978-91-1-303396-9

Ekbom, Inger

Den kvinnliga fredstanken : Fredrika Bremer och andra i kamp för fred

Stockholm, 1991

91-7798-442-0

Ekelöf, Maja

Rapport från en skurhink

Flera upplagor 1971-2010

91-29-43992-2

Elgan, Elisabeth

Kvinnorörelsen och '68 : aspekter och vittnesbörd

Huddinge, 2001

91-89615-01-8

Eriksen, Inge

Victoria och världsrevolutionen

Stockholm, 1977

91-29-49791-4

Florin, Christina och

Johansson, Ulla

"Där de härliga lagrarna gro" : kultur, klass och kön i det svenska läroverket 1850-1914

Stockholm, 1993 och 2000

91-550-4015-2

91-550-4015-2

Florin, Christina

Kampen om katedern : feminiserings- och professionalise-ringsprocessen inom den svenska fokskolans lärarkår 1860-1906

Umeå, 1987

91-7174-293-X

Florin, Christina

Kvinnor får röst : kön, känslor och politisk kultur i kvinnornas rösträttsrörelse

Stockholm, 2006

91-7389-150-9

Forssman, Lotta och

Paas, Marianne

"De få vara tacksamma att vi ge dem arbete" : en bok om arbetarkvinnornas kamp i Sverige

Stockholm, 1976

91-1-764171-3

Forssen, Annika

Varsågod och var stark : om kvinnors liv, arbete och hälsa under 1900-talet

Lund, 2003

91-44-01332-9

Frangeur, Renee

Yrkeskvinna eller makens tjänarinna? : striden om yrkesrätten för gifta kvinnor i mellankrigstidens Sverige

Lund, 1998

91-7924-120-4

Fredrika-Bremerförbundet

Kvinnliga arbetsområden : uppgifter angående utbildning, löneförhåll-, anden, arbetstillgång mm - samlade och utgifna af Fredrika-Bremer-Förbundets byrå

Stockholm, 1913

-

French, Marilyn

Kvinnorummet

Flera upplagor 1978-2011

91-7008-812-8

Friedan, Betty

Den feminina mystiken

Stockholm, 1968

-

Granström, G.

Kvinnorna och rätten : från stormaktstid till rösträttsstrid

Uppsala, 1996

91-7382-734-7

Greer, Germaine

Den kvinnliga eunucken

Stockholm, 1971

Finns i många senare upplagor

91-1-715211-9

Hallgren, Hanna

När lesbiska blev kvinnor : lesbiskfeministiska kvinnors diskursproduktion rörande kön, sexualitet, kropp och identitet under 1970- och 1980-talen i Sverige

Linköping, 2008

978-91-7355-083-3

Hammar, Inger

För freden och rösträtten : kvinnorna och den svensk-norska unionens sista dagar

Lund, 2004

91-89116-72-0

Hamrin-Thorell, Ruth, Lindström, Ulla och Stenberg, Gunvor

Kvinnors röst och rätt

Stockholm, 1969

-

Hedenborg, Susanna och

Wikander, Ulla

Makt och försörjning

Lund, 2003

91-44-04220-5

Hägg, Maud och

Werkmäster, Barbro

Frihet, jämlikhet, systerskap : en handbok för kvinnor

Göteborg, 1971

Finns i många senare rev. upplagor

-

Höjer, Signe

Eldsjälar i fredens tjänst : Fredrika Bremer, Ellen Key, Selma Lagerlöf, Matilda Widegren, Anna Lindhagen, Kerstin Hasselgren, Elin Wägner

Stockholm, 1986

91-36-02446-5

Isaksson, Emma

Kvinnokamp : synen på underordning och motstånd i den nya kvinnorörelsen

Stockholm, 2007

978-91-7389-178-3

Johansson, Ulla

Normalitet, kön och klass : liv och lärande i svenska läroverk 1927-1960

Tavelsjö, 2000

91-630-9844-X

Jong, Erica

Rädd att flyga

Fler utgåvor 1975-2010

91-1-751092-9

Jonsson, Sverker

Socialistiska feministers tidningar : I: Bland gnetar och rödhättor

Göteborg, 2002

sid 125-135

 

Jönsson, Christer

Rösträtten 80 år : forskarantologi

Stockholm, 2001

91-631-1963-3

Karlsson Sjögren, Åsa

Männen, kvinnorna och rösträtten : medborgarskap och representation 1723-1866

Stockholm, 2006

91-7203-766-0

Klingsporr, Agneta

Inte skära, bara rispa : kvinnodagbok 1962-1976

Stockholm, 1977, 1979, 1994

91-518-1095-6

91-518-1167-7

91-518-1275-4

91-1-941081-6

Kyle, Gunhild

Svensk flickskola under 1800-talet

Göteborg, 1972

-

Larsson, Berit

Ljus och upplysning äfven för qvinnan : kvinnors medborgarutbildning i den svenska folkhögskolan 1868-1918

Göteborg, 1997

91-87894-42-4

Larson, Margareta

De arbetade för fred : kvinnoföre-

ningar i Sverige med fred på sitt program 1898-1940

Stockholm, 1985

91-7328-464-5

Lindblom, Sisela

De skamlösa

Stockholm, 2007

978-91-1-301659-7

Lundin, Sarah

Vem är familjen? : om familjer, föräldrar och normer

Värnamo, 2010

-

Mannheimer, Carin

Rapport om kvinnor

Stockholm, 1969

-

Manns, Ulla

Den sanna frigörelsen : Fredrika-Bremer-förbundet 1884-1921

Eslöv, 1997

91-7139-306-4

Markusson Winkvist, Hanna

Som isolerade öar : de lagerkransade kvinnorna och akademin under 1900-talets första hälft

Umeå, 2003

91-7139-625-X

Melberg, Enel

Modershjärtat : Medeas systrar

Stockholm, 1977 och 1979

91-518-1115-4

91-518-1115-4

Melin, Inga-Brita

Lysistrates döttrar : pionjärer och pedagoger i två kvinnliga fredsorganisationer 1898-1937

Umeå, 1999

91-7191-660-1

Meulenberg, Anja

Skammen förbi : en personlig

Stockholm, 1978 och 1980

91-46-13046-2

91-518-1373-4

Millett, Kate

Sexualpolitiken

Stockholm, 1971 och 2012

91-29-42004-0

91-85011-39-8891-85011-39-8

Mitchell, Juliet

Den nya kvinnorörelsen

Stockholm, 1972

91-1-721241-3

Mitchell, Juliet

Kvinnorna : den längsta revolutionen

Lund, 1969

-

Mitchell, Juliet

Psykoanalys och feminism

Stockholm, 1977

91-7021-137-X

Moberg, Eva

Kvinnans villkorliga frigivning I: Unga liberaler

Stockholm, 1961

sid 164-173

-

Moberg, Kerstin

Från tjänstehjon till hembiträde : en kvinnlig låglönegrupp i den fackliga kampen 1903-1946

Uppsala, 1978

91-554-0743-9

Møllehave, Herdis

Le : ett kvinnoöde

Lene

1978 och 1981

1980 och 1984

91-7160-381-6

91-7160-515-0

91-7160-524-X

91-7160-696-3

Nicklasson, Stina

Högerns kvinnor : problem och resurs för Allmänna valmansförbundet perioden 1900-1936/37

Uppsala, 1992

91-554-2865-7

Nielsen, Ann-Sofie

Underläge

Stockholm, 1978 och 1979

91-0-043661-5

91-0-044222-4

Nilsen, Tove

Du måste bestämma själv

Stockholm, 1975

91-518-0913-3

Nilsson, Anna T

Tio lyckliga år : på resa i fredens tjänst

Stockholm, 1945

-

Nilsson, Bengt

Kvinnor i statens tjänst - från biträden till tjänstemän : en aktörsinriktad undersökning av kvinnliga statstjänstemäns organise-

ring, strategier och kamp under 1900-talets första hälft

Uppsala, 1996

91-554-3819-9

Nordström, Marie

Pojkskola, flickskola, samskola : samundervisningens utveckling i Sverige 1866-1962

Lund, 1987

91-7966-004-5

Ohlander, Ann-Sofie

Kvinnors arbete

Stockholm, 2005

91-85355-20-8

Ohlander, Ann-Sofie

Staten var en man-? : om kvinnor och män i statens tjänst i historien

Stockholm, 2000

91-973538-3-3

Olsson, Lena

Kärlek, makt och systerskap : 30 år med kvinnokamp

Göteborg, 2002

91-85488-58-5

Ohrlander, Kajsa

Kvinnor som slavar

Stockholm, 1970 och 1978

-

Ortmark, Sinikka

Jag och manssamhället : dagboksanteckningar från en hemmafru i uppbrott

Stockholm, 1969

-

Paulsen, Marit

Du människa?

Stockholm, 1972

91-29-44240-0

Peterson, Abby

Women as collective actors : a case study of the Swedish women's peace movement 1898-1990

Göteborg, 1992

-

Ronne, Marta

Två världar - ett universitet : svenska skönlitterära universitetsskildringar 1904-1943 : en genusstudie

Uppsala, 2000

91-85178-30-6

Rosenbeck, Bente och

Sanders, Hanne

400 års historia om familj och reproduktion

Stockholm, 2010

978-91-7061-070-7

Rowbotham, Sheila

Kvinnor, motstånd, revolution

Stockholm, 1974

91-1-734171-X

Rowbotham, Sheila

Manssamhälle och klassamhälle : kvinnans dubbla frigörelse

Stockholm, 1976

91-1-764141-1

Rönnbäck, Josefin

Politikens genusgränser : den kvinnliga rösträttsrörelsen och kampen för kvinnors politiska medborgarskap 1902-1921

Stockholm, 2004

91-7389-147-9

Rönnholm, Tord

Kunskapens kvinnor : sekeskiftets studentskor i mötet med den manliga universitetsvärlden

Umeå, 1999

91-7191-718-7

Saarinen, Aino och

Peltonen, Carita

Krig, fred och kön : från Kalmarunionen till millennieskiftet : visioner om fred

Turku, 2001

951-98527-1-9

Sarri, Margareta

Ta dej en slav

Stockholm, 1975 och 1979

91-0-040233-8

91-7448-059-6

Sarrimo, Cristine

När det personliga blev politiskt : 1970-talets kvinnliga bekännelse och självbiografi

Eslöv, 2000

91-7139-479-6

Schmitz, Eva

Systerskap som politisk handling : kvinnors organisering i Sverige 1968 till 1982

Lund, 2007

91-7267-244-7

Schånberg, Ingela

Genus och utbildning : ekonomisk-

historiska studier i kvinnors utbildning ca 1870-1970

Lund, 2001

91-22-01949-9

Sellerberg, Ann-Marie

Kvinnorna på den svenska arbetsmarknaden under 1900-talet : en sociologisk analys av kvinnornas underordnade position

Lund, 1973

91-40-02854-2

Sillen, Ingrid, Schmitz, Eva m.fl

Tusen systrar ställde krav

Stockholm, 2010

978-91-979042-1-6

Sjöstrand, Ingrid

Blommande sköna dalar

Stockholm, 1974

91-0-039363-0

Skog-Östlin, Kerstin

Att bryta mark : kvinnors bruk av läroverkslärarutbildning omkring 1900

Örebro, 2005

91-7668-445-8

e-bok, fulltext

Stenberg, Catharina och

Lindström, Marianne

Bladen vänder vinden : tio år med Kvinnor För Fred

Hedemora, 1989

91-7844-153-6

Strandberg, Kerstin

Skriv Kerstin, skriv!

Stockholm, 1978 och 1984

91-7054-238-4

91-7054-468-9

Stövling, Britta

Återtagandet : feminismens andra våg ur kvinnorörelsen i USA

Stockholm, 1977

91-7054-207-4

Sundgren, Kerstin

Kvinnor för fred 1979-1989 : ny rörelse - gamla förebilder

Stockholm, 1994

-

Sundström, Gun-Britt

Maken : en förhållanderoman

Flera utgåvor 1976-2008

91-0-041129-9

Svanberg, Birgitta

De namnlösa nornorna : en litterär antologi om kvinnor och arbete

Stockholm, 1992

91-518-2492-2

Swedberg, Eva

90 år för fred och frihet : en historisk odysse över Internationella kvinnoförbundet för fred och frihets svenska och internationella arbete mellan 1915 och 2005

Jönköping, 2005

-

Tegenborg Falkdalen, Karin

Vasadöttrarna

Lund, 2010

978-91-85873-87-6

Thorgren, Gunilla

Grupp 8 & jag

Stockholm, 2003

91-1-301165-0

Thorvall, Kerstin

Det mest förbjudna : oskuldens död

Flera utgåvor 1976-1997

91-0-041131-0

Tikkanan, Märta

Män kan inte våldtas

Flera utgåvor 1976-2005

91-7160-218-6

Trier Mørch, Dea

Vinterbarn

Flera utgåvor 1976-1983

91-550-2148-4

Ullman, Annika

Stiftarinnegenerationen : Sofi Almquist, Anna Sandsström, Anna Ahlström

Stockholm, 2004

91-7031-133-1

Wikander, Ulla

Delat arbete, delad makt : om kvinnors underordning i och genom arbete : en historisk essä

Uppsala, 1991 (flera upplagor)

-

Wikander, Ulla

Kvinnokultur, skillnader och sociobiologi : kvinnorörelsen från 1960 till 90-tal ur ett personligt perspektiv. - I: Kvinnor mot kvinnor

Stockholm, 1999

sid 216-247

-

Wikander, Ulla

Kvinnors och mäns arbeten : Gustsvsberg 1880-1980 : genusarbetsdelning och arbetets degradering vid en porslinsfabrik

Lund, 1988

91-7924-040-2

e-bok, fulltext

Witt-Brattström, Ebba

Å alla kära systrar : historien om mitt sjuttiotal

Stockholm, 2010

978-91-302055-6

Wägner, Elin

Vad tänker du, mänsklighet? : texter om feminism, fred och miljö / i urval av Helena Forsås-Scott

Stockholm, 1999

91-1-300673-8

Åkerblom, Annika

Arbetarskydd för kvinnor : kvinnlig yrkesinspektion i Sverige 1913-1948

Uppsala, 1998

91-554-4316-8

Åkerblom, Annika

När kvinnor fick rättigheter : Sverige 1700 till 2010

Lund, 2009

978-91-44-05666-1

Östberg, Kjell

Efter rösträtten : kvinnors utrymme efter de demokratiska genombrottet

Eslöv, 1997

91-7139-344-7