Meja - Förening för kvinnohistoria och genusforskning

 

 

 

Mejas tidiga historia

 

Verksamhetsberättelse i kalendarisk ordning.

 

050508 Catarina Lundström och Gunilla Nilsson Edler planerar för upprop

050616 Första mötet på Föreningsarkivet, 6 pers

050914 Andra mötet på Dalwinnies, 7 pers

051027 Tredje mötet på Föreningsarkivet, 5 pers

 

060112 Fjärde mötet på Rädda Barnen, 9 pers

060208 Möte på Sinnenas Café, för detaljplanering inför Ulrika Knutsons föreläsning, 4 pers

060221 Lunchmöte avstämning inför Ulrika Knutssons besök, 3 pers

060314 Publik föreläsning på Biblioteket med Ulrika Knutsson, fullsatt och mer därtill

060404 Möte på Landsarkivet, planering verksamhet, 12 pers

060504 Kvinnohistoria, del I, Landsarkivet, föreläsare Catarina L och Karin T-F, 17 pers

060529 Kvinnohistoria, del II, Landsarkivet, föreläsare Catarina L och Karin T-F, 17 pers

060830 Stadsvandring med ”kvinnoögon”, Gunilla Nilsson Edler leder, 17 pers

061109 Personforskning, Landsarkivet, 14 pers

 

070118 Möte på MIUN, Viveca Asproth presenterar sitt arbete, verksamhetsplanering, 9 pers

070213 Människoöden ur domböckerna, lokal Rädda Barnen, 10 p

070319 Personhistorisk forskning, Catarina Lundström, Landsarkivet, 12 pers

070528 Bildande av ideella föreningen Meja

 

Sexton möten och aktiviteter har genomförts under loppet av två år. Listan över intresserade har stadigt växt och upptar nu drygt 40 personer.

 

- Gunilla Nilsson Edler, 2007

 

 

Mer Meja historia kommer inom kort!