Meja - Förening för kvinnohistoria och genusforskning

 

 

 

Om Meja

 

Föreningens ändamål är

att fungera som forum för alla som är intresserade av kvinno- och genushistoria,

att ordna kurser, seminarier, workshops, temakvällar och studiebesök,

att samordna publikationer inom området,

att bidra till att det skrivs och forskas om kvinnor och män ur ett genusperspektiv,

att vara en träffpunkt och en mötesplats,

att verka i huvudsak inom Jämtlands län.

 

Exempel från föreningens verksamhet:

- Medlemsmöten med olika teman.

- Studiecirkel om jämtländska kvinnliga författare.

- Forskarcirkel, där deltagarna går igenom arkiv, som är inlämnade av kvinnor.

- Skapa en databas med kvinnoberättelser.

- Publika föreläsningar, gärna i samarbete med andra föreningar.

 

 

Är du intresserad? Tveka inte att bli medlem. Läs mer under Bli medlem.