Meja - förening för kvinnohistoria och genusforskning

 

 

Exempel från föreningens verksamhet:

- Medlemsmöten med olika teman.

- Studiecirkel om jämtländska kvinnliga författare.

- Forskarcirkel, där deltagarna går igenom arkiv, som är

inlämnade av kvinnor.

- Skapa en databas med kvinnoberättelser.

- Publika föreläsningar, gärna i samarbete med andra föreningar.

 

Föreningens ändamål är

att fungera som forum för alla som är intresserade av kvinno- och genushistoria

att ordna kurser, seminarier, workshops, temakvällar och studiebesök

att samordna publikationer inom området

att bidra till att det skrivs och forskas om kvinnor och män ur ett genusperspektiv

att vara en träffpunkt och en mötesplats

att verka i huvudsak inom Jämtlands län.

 

 

Copyright © Meja 2012