Meja - Förening för kvinnohistoria och genusforskning

 

 

 

Kvinnliga författare

 

Meja har under 2008 genomfört två studiecirklar, en under våren och en under hösten, med tema kvinnliga författare med anknytning till Jämtlands län. Här följer en sammanställning av den litteratur vi läst samt det upplägg vi haft på träffarna.

 

 

Studiecirkel våren 2008 ”Kvinnliga författare från förr med anknytning till Jämtlands län”

 

Träff 1: Planering av studiecirkelns innehåll och upplägg där alla bidrog.

Träff 2: Böcker av Hildegard Löfbladh: ”Ur dunklet” (1918), ”Herr Olovs hustru” (1920), ”Lisken Kruskopps hämnd” (1927), ”Han smider för byn” (1941).

Träff 3: Böcker av Gustava Svanström: ”Järn, trä och hjärtan” (1930), ”Ringar på vattnet” (1933), ”Vildmark”, ”Drömmen om morgonstjärnan”, ”Segraren”.

Träff 4: Böcker av Stina Backman Jämte: Hennes trilogi med ”Sagan om Stjärntorpet” (1946), ”Vid fjällbäckens källa” (1948) och ”Silverstjärnan” (1950).

 

 

Studiecirkel hösten 2008 ”Kvinnliga moderna författare med anknytning till Jämtlands län”

 

Träff 1: Eva Swedenmark och Annica Wennströms romansvit och trilogi om familjen La Stella i Östersund; ”Smultron och svek”, ”Vinbär och vemod”, ”Hallon och hat”.

Träff 2: Ing-Marie Erikssons bok ”Märit” alternativt ”Märit/Upplysningen”,

Träff 3: Fortsatt läsning av Ing-Marie Eriksson: ”Märit”, ”Porträttet”, ”Förföraren”, ”Upplysningen” m fl.

Träff 4: Kerstin Ekmans trilogi Vargskinnet, främst den första boken ”Guds barmhärtighet”.

 

 

Upplägg av de två cirkelträffarna 2008

 

- Vi har haft en samordnare som kallat till och påmint om träffarna, skrivit små program inför de flesta träffarna och hållit kontakten med Studieförbundet Vuxenskolan.

- Vi har träffats fyra gånger per studiecirkel.

- Vi har berättat för varandra om de böcker vi läst och framför allt uppmärksammat tre saker; kvinnoporträtten, synliga/återkommande teman samt något som berört oss särskilt. Vi har också reflekterat över författarnas eget liv i förhållande till sina verk.

- De deltagare som önskat och kunnat har tagit med sig något om författarnas liv och verk inför träffarna att dela med sig av, t ex artiklar, kassettband med intervju, personporträtt (vissa artiklar finns att kopiera för den som är intresserad, främst från vårens studiecirkel).

- Vi har i slutet av varje träff bestämt vad vi ska läsa till nästa gång. Vi har ofta valt att läsa minst en bok som är gemensam, men ofta har vi läst fler än en bok och kunnat delge varandra innehåll och upplevelser av olika böcker.

- Vi har vid ett tillfälle per studiecirkel inbjudit någon speciell person som kunnat ge lite extra kring de teman vi läst.

- Träffarna har pågått i ca 3 studiecirkeltimmar (3 x 45 min).

 

- Cirkelsamordnaren