Meja - Förening för kvinnohistoria och genusforskning

 

 

 

Kvinnoarkiv Landsarkivet i Östersund

 

Upprinnelsen till detta projekt är en lista, med 80 kvinnors arkiv, sammanställd av Catarina Lundström. Länger ner på den här sidan finns listan över de 80 kvinnorna. Observera att alla dessa arkiv inte är personarkiv i strikt mening, de innehåller inte alltid personrelaterat material. Flera av dessa arkiv är uppkallade efter de personer som lämnat in dem och handlingarna kan då ha delvis eller helt annat innehåll. Såsom bygdematerial, gårdshandlingar, företagshandlingar med mera.

 

Meja – förening för kvinnohistoria och genusforskning gjorde en genomgång av samtliga dessa arkiv med start i oktober 2007 och avslutades under 2010. Syftet med arbetet är att få en överblick över innehållet i alla dessa kapslar. Att titta igenom allt material och göra sporadiska anteckningar om vad som observerats.

 

Vi gjorde detta som studiecirkel i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Vi träffades 20 gånger under perioden oktober 2007 - mars 2010. Vi var i genomsnitt 4 pers vid varje träff. Vi höll på ca 3 tim varje träff. Vi använde ca 250 tim för detta intressanta arbete.

 

Vi gick igenom drygt 250 kapslar med material och vi fick se vitt skilda arkivalier och föremål, såsom: brev i stora mängder, dagböcker, fotografier, vykort, kartor, kassaböcker, mejerskediplom, cykeltillstånd, köpehandlingar, domstolsprotokoll, ransoneringskort från andra världskriget, prov på bomullstyger från en lanthandel i mitten av 1900-talet, tapetprover, matsedlar, tidningsurklipp, resebeskrivningar med mera. Listan går att göra hur lång som helst.

 

Vi har skrattat, läst högt för varandra, förundrats över vad som hamnat i arkiven, hittat släktingar mm och vi har haft trevligt tillsammans. Många idéer har fötts under dessa studiekvällar och tanken är att flera av dessa kvinnor så småningom får sitt ”porträtt” skrivet och infört i Mejas tänkta databas med kvinnoporträtt.

 

Den 22 oktober 2009 redovisade vi vårt arbete vid en arkivkväll. Vi berättade om bakgrunden samt lyfte fram några kvinnor som särskilt fångat vårt intresse. Det var helt fullsatt i Landsarkivets samlingsrum och vi fick god respons från åhörarna.

 

Allt arbetsmaterial är sammanställt och förvaras hos Meja i en pärm, med titeln:

Meja forskarcirkel, år 2007 – 2010, 80 kvinnors arkiv i Landsarkivet, Östersund.

Arbetsmaterialet i pärmen består av utskrifter av Landsarkivets innehållsförteckningar, egna anteckningar gjorda för hand och i dator, kopior av vissa dokument, samt detta samlande dokument i 22 sidor.

 

7 stycken medlemmar deltog i arbetet.

 

- Projektansvarig

 

 

Lista över 80 kvinnoarkiv förvarade vid Landsarkivet i Östersund

 

Andersson, Alma

Andersson, Anna-Maria

Andersson, Märta

Arnungs, Karin

Bengtsson, Mary

Bjäresten, Inger

Brodin, Inger

Carlquist, Hilda

Edin, Siv

Edlund Högberg, Lilly

Egnell, Karin

Engberg, Elsa

Englund, Helga

Eriksson, Anna

Eriksson, Beda

Eriksson, Brita

Eriksson, Ewa

Eriksson, Olga

Erlandsson, Carola

Frändén, Rut

Hagelberg, Anna

Hallberg, Ingrid (i Anna Olssons brevsamling)

Hamrén, Brita Kristina

Hansson, Gunilla

Hansson, Margit

Hasselberg, Märta

Hermansson, Carin

Johansson, Margareta

Jonsson, Helena

Jonsson, Ingeborg

Jonsson, Thilda

Jungholm, Gunnel (i Rut Frändéns arkiv, vol 3)

Karlsson, Ulla

Larsson, Britta

Larsson, Elsa

Liljedahl, Gerda

Lindberg, Ingeborg

Linder, Linnea

Lindgren, Ingeborg

Lundholm, Ophelia (i Thure Betzéns gåva)

Löwenring, Gunilla

Magnusson, Anna

Jämtslöjds slöjdskolas arkiv, se Magnusson Anna

Olof och Emma Nilssons arkiv, se Magnusson Anna

Mathiasson, Anna

Mellgren, Elice

Myrenberg, Maria

Mårtensson, Gun

Nilsson, Anna

Nilsson, Anna-Lena

Nilsson, Märta

Nordell, Carin

Nordell-Lagersson, Lydia

Nordgren, Asta

Nordvall, Brita

Norén, Stina

Nylander, Svea

Naeslund, Ingeborg

Olsson, Adele

Olsson, Anna

Olsson, Jenny

Persson, Birgit

Prydz, Alette

Ramström, Birgitta

Rislund, Kerstin

Rosenström, Elvira

Skoog, Märta

Stadling, Anna (se Jonas Stadlings arkiv)

Suwe-Eriksson, Ingegerd

Svensson, Karin

Swärd, Astrid

Thomé, Maria Sofie

Wassberg, Dagmar

Welin, Märit

Wiberg, Caroline (mor till Anna Stadling, se ovan)

Wikström, Märta

Wiman, Märta

Winnberg, Gunnel

Wågland, Stina

Åström, Catharina Sophia

Öhrstedt, Ulla

Österud, Linnea