Meja - Förening för kvinnohistoria och genusforskning

 

 

 

Kvinnohistorisk databas

 

I Mejas kvinnohistoriska databas Kvinnoporträtt kommer vi att lägga in fakta, levnadsbeskrivningar och berättelser om kvinnor med anknytnning till Jämtland. Databasen är under utarbetande och vi kommer att publicera databasen på hemsidan så fort den är färdig att börja användas.

 

Du kan redan nu skicka in ifyllda blanketter på de kvinnor som du vill ha med i databasen. Hämta blanketten i word-format, fyll i den och skicka in den till ordföranden som bilaga i ett e-postbrev. Kontaktuppgifter hittar du under Kontakter.

 

länk till blanketten word

 

Här nedan ser du ett exempel hur du kan fylla i blanketten.