Meja - förening för kvinnohistoria och genusforskning

 

 

Vad betyder MEJA?

Meja är ett kvinnonamn med ursprung i fornsvenskans Mäghin, som betyder ”kraft”, ”styrka” även besläktat med ”makt” och” förmåga”. 2011 fanns 1896 flickor i Sverige med namnet Meja. Namnet blev populärt efter att sångerskan Meja slog igenom i början på 1990-talet.

En sökning på nätet ger 357 träffar. De flesta frågor om vad namnet betyder och dess ursprung.

På NA kan man hitta följande kåseri.

Jag tror på våren - SMHI:s väderkrönika

Nu är vi inne i slutet på februari och redan tycker jag att vårkänslorna börjar infinna sig. Inte bara med fågelsång utan även att det dagtid är dagsmeja.

Begreppet dagsmeja används just under vinterns senare del och under våren. Ett kriterium är att marken ska vara snötäckt. Skillnaden mot tö- eller blidväder är att temperaturen ska vara under noll grader och det ska vara mer eller mindre solsken.

Dagsmeja uppkommer på grund av den ökade instrålningen av solen vilket medför att snön smälter snabbt. Men vad kommer själva ordet dagsmeja ifrån? Dag syftar just på dagen medan meja härstammar långt bak i tiden. Meja har alltså ingenting att göra med verbet meja, att solen skulle ”meja ned” snön.

Det handlar inte heller om dagens mitt trots att formen dagsmidja kan förekomma i äldre svenska. Ordet Meja går tillbaka till ordet mäghin som betyder kraft eller styrka och är besläktat med makt och förmåga. Ordagrant kan man säga att det betyder dagskraft eller dagkraft.

/LISA FROST

 

Ordet dagsmeja är ett favoritord i månaden mars.

 

 

Copyright © Meja 2012